about img

Pomagamy wystartować Idei

Firma powstała jako spółka spin off Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której interdyscyplinarne zespoły studentów i naukowców wspólnie tworzą innowacje i budują przewagę konkurencyjną firm i instytucji. IdeaSpin to grupa osób, których połączyła pasja – kreatywność. Wierzymy w nieograniczone możliwości twórcze ludzkiego umysłu i pomagamy innym z nich korzystać. Efektem prowadzonego przez nas procesu twórczego są konkretne rozwiązania i produkty. W IdeaSpin stawiamy na oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów przez ukierunkowanie pracy dedykowanego zespołu na konkretne rozwiązania.

Edukacja

W naszej ofercie znajdują się warsztaty i szkolenia z zakresu procesu kreatywnego. Ich uczestnicy mogą zapoznać się z całym procesem generowania pomysłów lub z jego wybranymi częściami. W zależności od przyjętej metody twórczego rozwiązywania problemów (3, 5 lub 6 etapów) warsztaty mogą być dostosowywane do odbiorców i ich potrzeb, a także wymiaru czasowego i tematycznego.
Zobacz zrealizowane szkolenia.

Projekty

Realizujemy usługi oparte na metodyce Design Thinking, które tworzą nowe kreatywne produkty i usługi oparte na potrzebach klientów.

Idea FRESH

FRESH to krótkie intensywne projekty mające stać się akceleratorem kreatywnego, nowatorskiego podejścia do potrzeb użytkowników usług lub odbiorców produktów. Okres realizacji: ok 4-6 tygodni.
Nasi partnerzy otrzymują innowacyjne:

  • spojrzenie na oferowane przez siebie produkty i usługi
  • pomysły określające kierunek zmian pożądanych przez odbiorców ich usług/produktów

Zobacz zrealizowane projekty.

Idea SOLUTION

W ramach projektów SOLUTION pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami na różnym stopniu przygotowania do wdrożenia. Wynikiem prac są rozwiązania wielokrotnie przetestowane i sprawdzone przez użytkowników.
Nasi partnerzy otrzymują innowacyjne:

  • produkty i usługi (nowy sposób korzystania z usług i produktów, nowe kanały dystrybucji, nowe modele biznesowe)
  • rozwiązania organizacyjne gotowe do implementacji (obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, wzrost komfortu pracy, wdrożenie systemów)
Zobacz zrealizowane projekty.

Zespół.


about img

W dotychczas realizowanych projektach współpracowaliśmy z pracownikami:

  • Wydziału Filologicznego UMK
  • Wydziału Sztuk Pięknych UMK
  • Wydziału Chemii UMK
oraz z studentami niemal każdego z wydziałów Uniwersytetu.

W zależności od potrzeb naszych partnerów nawiązujemy współpracę z ekspertami w danej dziedzinie naukowej.