BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W POZNAWANIE I ROZUMIENIE KLIENTÓW W PODESZŁYM WIEKU

Warsztaty ukierunkowane na poznanie ograniczeń, problemów, a co za tym idzie oczekiwań osób starszych. Obok tradycyjnej metody warsztatowej proponujemy unikatowe doświadczenie związane z wejściem rolę starszego człowieka z wykorzystaniem kombinezonów odczuć starszych. Efektem warsztatów jest rozwijanie empatii i nabywanie umiejętności zmieniania perspektywy. Uczestnicy dokonują także wstępnej oceny oferowanych przez nich produktów i usług oraz zaczynają proces projektowania nowych.

Korzyści:

 Zrozumiesz jak użytkownicy w starszym wieku postrzegają twoje usługi i produkty.

Dostaniesz wskazówki jak rozwijać usługi i produkty z perspektywy osób w starszym wieku.

 

Kiedy nasz warsztat staje się niezbędny?

Gdy firma dostrzega wzrastającą rolę osób starszych w grupie twoich klientów.

Gdy firma planuje poszerzyć grono odbiorców lub zmienić ofertę skupiając się na osobach starszych.