NADZOROWANE PRZEZ KLIENTÓW PROJEKTOWANIE USPRAWNIEŃ I INNOWACJI

 

Prowadzimy projekty zmierzające do transferu praktycznej wiedzy bezpośrednio od klientów, użytkowników usług i produktów. Wiemy, że to oni dysponują informacjami o kierunkach rozwoju produktów, poszukiwaniu innowacji czy tworzeniu modeli biznesowych zapewniających nowe pola rozwoju firmy i instytucji.  Jednocześnie poznanie tej wiedzy wymaga innych niż tradycyjne badania marketingowe sposobów przekuwania wiedzy użytkownika w sukces rynkowy.

Efektem procesu prac jest szereg rekomendacji w postaci pierwszych wersji prototypów.

Korzyści:

Poznajesz unikatowe spostrzeżenia twoich klientów i kierunki usprawnień, jakie musisz wprowadzić.

Otrzymujesz koncepcje i prototypy unikatowych rozwiązań, uwzględniających oczekiwania osób starszych.

 

Kiedy nasza pomoc staje się niezbędna?

Gdy firma szuka rzeczywistych innowacji lepiej dopasowanych do potrzeb swoich klientów.

Gdy firma szuka nowych rozwiązań pozwalających wyprzedzić konkurencję.

Gdy firma planuje poszerzyć grono odbiorców.