SZYBKIE PROTOTYPOWANIE ROZWIĄZAŃ

Krótkie, przeważnie jednodniowe warsztaty podczas których bardzo intensywna praca zostanie nagrodzona wieloma pomysłami i inspiracjami. Zajęcia są moderowane w taki sposób by oprócz namacalnych pomysłów dostarczyły dużo zabawy i integrowały zespół. W konsekwencji efekty zajęć mają charakter wykraczający znacznie poza drzwi sali szkoleniowej i żyją własnym życiem sprzyjając budowaniu kultury innowacji.

Efektem pracy są od 3 do 6 koncepcji przybierających postać fizycznego prototypu z opisem odczuć i reakcji użytkowników oraz kierunkiem dalszych zmian.

Korzyści:

Zintegrujesz zespół, któremu dostarczysz mocny proinnowacyjny impuls motywacji.

Dostarczysz inspirację i koncepcje nowych rozwiązań.

 

Kiedy nasz warsztat staje się niezbędny?

Gdy chcesz zaangażować zespół w działanie ukierunkowanych na wspólny cel.

Gdy firma musi w krótkim czasie znaleźć rozwiązanie pojawiających się problemów.