KONSULTACJE SPOŁECZNE DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH

 

Wsparcie doradcze, projektowe i trenerskie w procesie kierunkowego poszukiwania nowych pomysłów, idei, działań, odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. Wykorzystanie metodyki Design Thinking pozwala na szybkie poznanie potrzeb mieszkańców i różnych lokalnych interesariuszy podczas unikatowej pracy warsztatowej pod okiem doświadczonego moderatora.

Efektem procesu są pomysły przyjmujące postać zarówno fizycznych prototypów jak i dokumentów planistycznych zawierających opis celów, rezultatów i działań.

Korzyści:

W krótkim czasie otrzymasz szereg pomysłów rozwiązań ukierunkowanych na mieszkańców.

Zaangażujesz w proces tworzenia rozwiązań zewnętrznego niezależnego obserwatora.

Otrzymasz wsparcie doradcze podczas przygotowania dokumentów strategicznych i planistycznych.

 

Kiedy nasz warsztat staje się niezbędny?

Gdy samorząd rozpoczął realizację projektu wymagającego opracowanie dokumentu planistycznego (np strategii, planu w projektach UE, np. URBACT)

Gdy chcesz poznać opinie mieszkańców i poszukiwać rozwiązań, a nie wiesz od czego zacząć i jag rozpocząć proces partycypacji.